Bài 3 Hướng dẫn một số thao tác lệnh cơ bản, quản lý hiệu suất công trình-BIM PRO VN TRAINING CENTER

Bài 3 Hướng dẫn một số thao tác lệnh cơ bản, quản lý hiệu suất công trình

VIDEO ĐƯỢC SỞ HỮU BỞI BIM PRO VN CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP, CHIA SẺ, ĐĂNG TẢI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TRƯỜNG HỢP VI PHẠM SẼ SẼ CÓ HÌNH THỨC XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CÔNG TY.

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận