Bài 3 Hướng dẫn hoàn thiện, gán vật liệu, tham số-BIM PRO VN TRAINING CENTER

Bài 3 Hướng dẫn hoàn thiện, gán vật liệu, tham số

VIDEO ĐƯỢC SỞ HỮU BỞI BIM PRO VN CẤM MỌI HÀNH VI SAO CHÉP, CHIA SẺ, ĐĂNG TẢI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TRƯỜNG HỢP VI PHẠM SẼ CÓ HÌNH THỨC XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CÔNG TY.

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận